Tjänster

Jag erbjuder tjänster inom följande områden:

Barn och ungdom

 • Skolpsykologiska utredningar inom åldersgruppen 6 -20 år (begåvning/skolform, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, neuropsykiatriska tillstånd mm.)
 • Konsultation/handledning till personal och chefer inom förskola, skola och gymnasium (lärare, fritidspersonal, speciallärare/specialpedagoger)
 • Konsultation/handledning till EHT-team, resursskolor, elevassistenter, pedagogik utvecklare, skolkuratorer, skolpsykologer, PTP-psykologer, rektorer, skolsköterskor mm).
 • Konsultation/handledning till andra verksamhetsområden där man arbetar med barn, ungdomar och familjer
 • Föräldrarådgivning/stöd
 • Stödsamtal till ungdomar
 • Behandlingsinsatser på Ungdomsmottagningar

Handledningsuppdrag

 • Handledning till PTP-psykologer och skolpsykologer
 • Chefshandledning
 • Grupphandledning till olika personalgrupper (kommun, landsting, staten och privata näringslivet, t ex lärare, fritidspersonal, speciallärare/specialpedagoger, EHT-team, resursskolor, elevassistenter, pedagogik utvecklare, skolkuratorer, skolpsykologer, PTP-psykologer, rektorer, skolsköterskor)

Privatmottagning

 • Samtalsbehandlingar till privatpersoner gällande stresshantering/utmattningstillstånd, ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter, konflikthantering mm (vuxna och ungdomar)
 • Samarbete med olika försäkringsbolag, varpå försäkringsbolagens kunder kan få samtalsbehandling inom ramen för sin försäkring

Företagshälsovård

 • Samtalsbehandling gällande stresshantering/utmattningstillstånd, ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter, konflikthantering mm.
 • Arbetsförmågeutredningar
 • Krisstöd till arbetsledning
 • Chefscoaching
 • Handledning till företagssköterskor
Back to top