Information om psykologtiteln

När Du ska välja psykolog är det viktigt att känna till information om utbildning, legitimation och titelskydd. Nedan följer en kort sammanfattning av denna information.

Psykologutbildningen

Den svenska psykologutbildningen omfattar 300 poäng (5 år) på universitet och leder till psykologexamen. Utbildningen ger en bred och djup kunskap inom psykologisk teori och fördjupad kunskap om psykologisk behandling, psykologisk utredning och andra interventioner. Vetenskapsteori och forskningsmetod är omfattande inslag. För att få legitimation som psykolog krävs 12 månaders praktisk tjänstgöring (PTP) i psykologarbete under handledning av erfaren psykolog.

Legitimation

Psykologlegitimationen är en garanti för att psykologen har genomgått en av samhället godkänd utbildning och även fullgjort PTP-tjänstgöring. Socialstyrelsen utfärdar legitimation och för register över alla legitimerade psykologer. Om Du vill kontrollera om en psykolog har legitimation kan Du ringa till Socialstyrelsen på telefonnummer: 075-247 3000.

Titelskydd

Titeln psykolog är skyddad inom hälso- och sjukvårdens område. Det innebär att ingen får utge sig för att vara psykolog utan att ha legitimation i den mån det gäller undersökning, diagnostik, vård och behandling.

Back to top