Om mig

Jag läste min psykologutbildning på Umeå Universitet mellan åren 1987-1993. Jag blev klar med min PTP-tjänstgöring 1994 och fick således legitimationen från Socialstyrelsen 1994.

Tidigare yrkeserfarenheter

Jag har arbetat inom ett flertal verksamhetsområden som psykolog, både med barn, ungdomar och vuxna. Här följer en presentation över de verksamhetsområden som jag har arbetat inom:

Mödra- och barnhälsovård (MBHV)

Utredningar av barn i åldrarna 1-5 år, handledning till BVC-sköterskor, metodutveckling, medverkan i föräldragrupper samt föräldrastöd.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Utredningar av barn och ungdomar i åldrarna 1-18 år, terapeutiskt arbete med barn och familjer, metodutveckling samt handledning till personal som arbetar med barn och ungdomar.

Förskola och grundskola

Skolpsykologiska utredningar av barn och ungdomar i åldrarna 6-18 år, konsultation och handledning till pedagogisk personal inom förskola och grundskola/gymnasium, handledning till skolsköterskor, metodutveckling samt samtalsstöd till ungdomar.

Företagshälsovård

Samtalsbehandlingar gällande kris- och stressreaktioner, såsom sömnsvårigheter, nedstämdhets- och ångestsymtom, rehabiliteringsarbete, arbetsförmågeutredningar, handledning till arbetsgrupper, avlastningssamtal samt chefscoaching.

Biträdande rektor

Biträdande rektor på en grundskola, F-9, i Eskilstuna kommun.

Back to top